Who Am I - Kein System ist sicher (2014) แฮกเกอร์สมองเพชร

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

เป็นภาพยนตร์อินทรีย์เทคโน - ระทึกขวัญปี 2014 ที่กำกับโดย Baran Bo Odar โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มแฮ็กเกอร์คอมพิวเตอร์ในเบอร์ลินมุ่งสู่ชื่อเสียงระดับโลก ได้รับการคัดเลือกในภาพยนตร์ Contemporary World Cinema ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตปี 2014 ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในเบอร์ลินและรอสต็อก 

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved