Limitless (2011) ชี้ชะตา ยาเปลี่ยนสมองคน

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

เผชิญกับการว่างงานและการปฏิเสธแฟนสาวของเขานักเขียน Eddie Morra (แบรดลีย์คูเปอร์) มั่นใจว่าเขาไม่มีอนาคต นั่นคือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเมื่อเพื่อนเก่าให้ยาแก่เขาเพื่อเพิ่มความรุนแรงทางจิตใจ เอ็ดดี้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกด้านการเงิน

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved