หนังเกาหลี Parasite (2019)

  • View 14572
  • Comment 40
  • Publish 28/7/2562

ความโลภและการเลือกปฏิบัติในชั้นเรียนคุกคามความสัมพันธ์ทางชีวภาพที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างตระกูลพาร์คผู้มั่งคั่งกับตระกูลคิมผู้ยากไร้

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved