Mission Impossible 4 (2011) Ghost Protocol ปฏิบัติการไร้เงา

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

ถูกตำหนิสำหรับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในเครมลิน, อีธานฮันท์ (ทอมครูซ) และหน่วยงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งหมดถูกปฏิเสธโดยรัฐบาลสหรัฐฯในขณะที่ประธานาธิบดีริเริ่มพิธีสารผี บังคับให้ต้อง "ปิดกริด" - ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีทรัพยากรหรือสำรองข้อมูล - การตามล่าจะต้องล้างชื่อเอเจนซี่

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved