Maze Runner 2 (2018) The Scorch Trials

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

เมซ รันเนอร์ สมรภูมิมอดไหม้ เป็นภาพยนตร์อเมริกันที่เข้าฉายในปีพ.ศ. 2558 โครงเรื่องมาจากนวนิยายเรื่องสมรภูมิมอดไหม้ โดยเจมส์ แดชเนอร์ นวนิยายเล่มที่สองในชุดเกมล่าปริศนา ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาคต่อจากภาพยนตร์ในปีพ.ศ. 2557 

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved