Shin Godzilla (2016) ก็อดซิลล่า รีเซอร์เจนซ์

  • View 26866
  • Comment 59
  • Publish 28/7/2562

Godzilla Resurgence ญี่ปุ่นถูกกระโจนสู่ความสับสนวุ่นวายเมื่อสัตว์ประหลาดขนาดจิ้งจกตึกระฟ้าเพิ่มขึ้นจากส่วนลึกของอ่าวโตเกียวและทิ้งขยะให้โตเกียว

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved