Fury วันปฐพีเดือด (2014)

  • View 28172
  • Comment 29
  • Publish 28/7/2562

ในเดือนเมษายนปี 1945 ฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังผลักดันขั้นสุดท้ายในโรงภาพยนตร์ในยุโรป จ่าทหารบกที่มีการต่อสู้แข็งตัวชื่อ Don "Wardaddy" ถ่านหิน (แบรดพิตต์) นำรถถังเชอร์แมนและลูกเรือห้าคนมาปฏิบัติภารกิจที่ร้ายแรงหลังแนวศัตรู มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อปืนใหญ่และแบกภาระกับทหารที่ไม่มีประสบการณ์ (Logan Lerman) ท่ามกลาง Wardaddy และคนของเขาเผชิญกับอัตราต่อรองที่รุนแรงขณะที่พวกเขาย้ายไปตีหัวใจของนาซีเยอรมนี

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved