Monster Trucks บิ๊กฟุตตะลุยเต็มสปีด (2016)

  • View 15241
  • Comment 33
  • Publish 28/7/2562

มองหาหนทางใดที่จะหลีกหนีจากชีวิตและเมืองที่เขาเกิด Tripp (Lucas Till) โรงเรียนมัธยมต้นสร้างรถบรรทุกมอนสเตอร์จากชิ้นส่วนและเศษซากรถยนต์ หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่สถานที่ขุดเจาะน้ำมันใกล้เคียงทำให้สัตว์ประหลาดแปลกประหลาดและมีรสนิยมและความสามารถด้านความเร็วทริปป์อาจพบกุญแจสำคัญในการออกจากเมืองพร้อมกับเพื่อนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved