Battle Los Angeles (2011) วันยึดโลก

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

เป็นเวลาหลายปีที่มนุษย์รายงานการพบเห็นยูเอฟโอหลายแห่งทั่วโลกกระตุ้นการเก็งกำไรเกี่ยวกับการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกอื่น ในปี 2554 มนุษยชาติเรียนรู้ความจริงในแบบที่ยากเมื่อผู้บุกรุกจากต่างประเทศโจมตี ทีละเมืองใหญ่ ๆ ของโลกตกลงมาจากลอสแองเจลิสในฐานะสมรภูมิสุดท้ายของมนุษยชาติ มันขึ้นอยู่กับจ่าทหารเรือ (Aaron Eckhart) และทหารของเขาเพื่อลากเส้นในทรายกับศัตรูที่ทรงพลังไม่เหมือนที่เคยพบมาก่อน

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved