Valkyrie ยุทธการดับจอมอหังการ์อินทรีเหล็ก (2008)

  • View 15164
  • Comment 15
  • Publish 28/7/2562

พ.อ. Claus von Stauffenberg (Tom Cruise) ให้บริการเยอรมนีด้วยความภักดีและความภาคภูมิใจ แต่กลัวว่าฮิตเลอร์จะทำลายประเทศของเขาหากไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน เมื่อเวลาหมดไปกับเยอรมนีและยุโรปส่วนที่เหลือ von Stauffenberg ได้รวมกลุ่มชายที่มีจิตใจสูงส่งซึ่งต้องการโค่นล้มระบอบนาซีจากภายใน ทุกสิ่งที่เขามีความรักในความสมดุลฟอนสตอฟเฟนแบร์กกลายเป็นตัวกระตุ้นในแผนการลอบสังหารจอมเผด็จการชั่วร้าย

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved