A Beautiful Mind ผู้ชายหลายมิติ (2001)

  • View 46149
  • Comment 54
  • Publish 28/7/2562

ละครมนุษย์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของจอห์นฟอร์บส์แนชจูเนียร์และเป็นส่วนหนึ่งของชีวประวัติ "A Beautiful Mind" โดย Sylvia Nasar จอห์นฟอร์บส์แนชจูเนียร์ได้รับประสบการณ์ทั้งหมด อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เขาได้ค้นพบที่น่าอัศจรรย์ในช่วงต้นอาชีพของเขาและยืนอยู่บนขอบของเสียงไชโยโห่ร้องนานาชาติ แต่แนชที่หล่อเหลาและหยิ่งในไม่ช้าก็พบว่าตัวเองอยู่ในเส้นทางอันแสนเจ็บปวดและเจ็บปวดจากการค้นพบตัวเอง

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved