Final Destination 3 (2006) โกงความตาย เย้ยความตาย

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

หกปีหลังจากกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายเสียชีวิตก่อนโกงวัยรุ่นอีกคน (แมรีเอลิซาเบ ธ วินสเตด) มีลางสังหรณ์ว่าเธอและเพื่อนของเธอจะมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุรถไฟเหาะที่น่ากลัว เมื่อนิมิตพิสูจน์ได้จริงนักเรียนและผู้รอดชีวิตจะต้องรับมือกับผลกระทบของการโกง Grim Reaper

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved