Insidious 1 (2010) อินซิเดียส วิญญาณตามติด 1

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

ผู้ปกครอง (แพทริควิลสัน, โรสเบิร์น) ใช้มาตรการรุนแรงเมื่อดูเหมือนว่าบ้านใหม่ของพวกเขาถูกหลอกหลอนและลูกชายของพวกเขา (ไทซิมป์กินส์) ถูกครอบงำโดยองค์กรที่มุ่งร้าย

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved