The International (2009) ฝ่าองค์การนรกข้ามโลก

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

ตัวแทนตำรวจสากลหลุยส์ซาลิงเกอร์ (ไคลฟ์โอเว่น) ร่วมมือกับอัยการอีลีเนอร์วิตแมน (นาโอมิวัตส์) นิวยอร์กเพื่อยุติการระดมทุนจากการก่อการร้ายของธนาคารที่ทรงพลัง ขณะที่พวกเขาติดตามเงินจากเยอรมนีไปอิตาลีนิวยอร์กไปตุรกีไก่งวงซาลิงเกอร์และวิตแมนพบว่าชีวิตของพวกเขาเองนั้นมีความเสี่ยงจากผู้ที่จะไม่หยุดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved