The Da Vinci Code (2006) เดอะดาวินชี่โค้ด รหัสลับระทึกโลก

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

การฆาตกรรมในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ของปารีสและเบาะแสที่เป็นความลับในภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเลโอนาร์โดดาวินชีนำไปสู่การค้นพบความลึกลับทางศาสนา เป็นเวลา 2,000 ปีที่สมาคมลับปกป้องข้อมูลอย่างใกล้ชิดซึ่งหากเป็นเรื่องของแสง - อาจทำให้รากฐานของศาสนาคริสต์เป็นไปได้

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved