A quiet place (2018) ดินแดนไร้เสียง

  • View 29768
  • Comment 35
  • Publish 28/7/2562

ครอบครัวที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในโลกที่มนุษย์ส่วนใหญ่ถูกสังหารโดยสัตว์ที่ตาบอด แต่ไวต่อเสียงรบกวน พวกเขาถูกบังคับให้สื่อสารด้วยภาษามือเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอยู่ในอ่าว

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved