John Wick Chapter 3 Parabellum (2019) จอห์น วิค แรงกว่านรก

  • View 45462
  • Comment 52
  • Publish 28/7/2562

หลังจากยิงสมาชิกคนหนึ่งของ High Table - สมาคมนักฆ่านานาชาติที่มีเงา - John Wick นักฆ่าระดับตำนานพบว่าตัวเองถูกปลดออกจากการบริการป้องกันขององค์กร ตอนนี้ติดเงิน 14 ล้านเหรียญบนหัวของเขาตะเกียงต้องต่อสู้ทางของเขาผ่านถนนของนิวยอร์กในขณะที่เขากลายเป็นเป้าหมายของฆาตกรที่โหดเหี้ยมที่สุดในโลก

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved