Die Hard 1 (1988) ดาย ฮาร์ด 1 นรกระฟ้า

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

เช่นเดียวกับนักสืบแม็คเคลนใน LA เพื่อใช้เวลาคริสมาสต์กับภรรยาของเขาเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ตัวประกันในอาคารสำนักงาน Hans Gruber เป็นผู้ร้ายและภรรยาของ McClane เป็นหนึ่งในตัวประกัน

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved