Never Back Down (2008) กระชากใจสู้แล้วคว้าใจเธอ

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

โรงเรียนมัธยมแห่งใหม่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นปัญหามากกว่าที่เขาคาดคิดเมื่อเจคเพื่อนและครอบครัวเผชิญกับภัยคุกคาม เขาพยายามให้คำปรึกษาของทหารผ่านศึกผสมศิลปะการต่อสู้เพื่อฝึกให้เขาต่อสู้ครั้งสุดท้าย

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved