The Godfather 1 (1972) เดอะ ก็อดฟาเธอร์ 1

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

ดอนวิโตคอร์เลโอเนหัวหน้าครอบครัวมาเฟียตัดสินใจส่งอาณาจักรของเขาให้กับไมเคิลลูกชายคนสุดท้อง อย่างไรก็ตามการตัดสินใจของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ชีวิตของคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved