X-Men Dark Phoenix (2019) เอ็ก-เม็น ดาร์ก ฟีนิกซ์

  • View 2093
  • Comment 53
  • Publish 28/7/2562

X-Men เผชิญกับศัตรูที่น่าเกรงขามและทรงพลังที่สุดเมื่อ Jean Gray คนใดคนหนึ่งของพวกเขาเองเริ่มที่จะควบคุมไม่ได้ ระหว่างภารกิจช่วยเหลือในอวกาศยานฌองเกือบถูกฆ่าตายเมื่อเธอถูกแรงลึกลับของจักรวาลโจมตี เมื่อเธอกลับถึงบ้านพลังนี้ไม่เพียงทำให้เธอมีพลังเหลือล้น แต่ยังไม่มั่นคง ตอนนี้ X-Men ต้องรวมตัวกันเพื่อช่วยชีวิตของเธอและเอเลี่ยนต่อสู้ที่ต้องการใช้ความสามารถใหม่ของ Grey ในการปกครองกาแลคซี

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved