17 วัยเปลี่ยนโลก Seventeen (2019)

  • View 12548
  • Comment 30
  • Publish 28/7/2562

เพื่อหาสุนัขที่พักพิงที่เขาเป็นเพื่อนกับเขาเด็กชายอายุ 17 ปีหนีไปที่ศูนย์กักกันเด็กและเยาวชนและเข้าร่วมในภารกิจของเขาโดยพี่ชายของเขา

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved