Fractured (2019) แตกหัก

  • View 35786
  • Comment 22
  • Publish 28/7/2562

หลังจากภรรยาและลูกสาวได้รับบาดเจ็บของเขาหายไปจากห้องฉุกเฉินชายคนหนึ่งเชื่อว่าโรงพยาบาลกำลังซ่อนอะไรบางอย่าง

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved