Dead Ringers (1988) แฝดสยองโลก

  • View 56081
  • Comment 33
  • Publish 28/7/2562

Elliot (Jeremy Irons) นรีแพทย์ที่ประสบความสำเร็จทำงานในแบบเดียวกับ Beverly (เช่น Irons) Elliot ดึงดูดผู้ป่วยจำนวนมากของเขาและมีความสัมพันธ์กับพวกเขา เมื่อเขาสูญเสียความสนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะให้ผู้หญิงคนนั้นไปเบเวอร์ลี่คนที่อ่อนโยนของทั้งสองโดยที่ผู้หญิงไม่รู้ถึงความแตกต่าง เบเวอร์ลี่ตกอยู่ในอาการป่วยอย่างหนักสำหรับผู้ป่วยรายหนึ่งแคลร์ (เจเนเวียฟบูโจลด์) แต่เมื่อเธอหลอกเขาโดยไม่ตั้งใจเขาก็ตกอยู่ในภาวะบ้าคลั่ง

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved