Memphis Belle (1990) ป้อมบินเย้ยฟ้า

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

เครื่องบินทิ้งระเบิดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งถูกขับโดยลูกเรือหนุ่มได้รับมอบหมายภารกิจการวางระเบิดที่อันตราย ลูกเรือค้นพบว่าเป้าหมายนั้นเป็นเมืองที่ได้รับการปกป้องอย่างหนาแน่น

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved