12 คนพิพากษา (12 Angry Men) 2019 Sub Thai

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

ลูกขุนผู้คัดค้านในการพิจารณาคดีฆาตกรรมอย่างช้า ๆ พยายามโน้มน้าวให้คนอื่น ๆ ว่าคดีไม่ชัดเจนอย่างที่เห็นในศาล

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved