ขุนพันธ์ Khun Phan (2016)

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชื่อขุนพานในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจลับเพื่อทำลายผู้ว่าการที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งทุกคนที่นั่นถือเป็นโจร

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved