Juno (2007) จูโน่ โจ๋ป่องใจเกินร้อย

  • View 11874
  • Comment 12
  • Publish 28/7/2562

จูโนปกป้องสังคมด้วยความเฉลียวฉลาด แต่การตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนของเธอทำให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมมากขึ้นในชีวิตของพ่อแม่บุญธรรมของลูกน้อยกว่าที่เธอคาดไว้

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved