A Civil Action (1998) คนจริงฝ่าอำนาจมืด

  • View 6420
  • Comment 57
  • Publish 28/7/2562

Jan Schlichtmann ทนายหวงแหนได้รับการแก้ไขโดยกลุ่มของครอบครัว เมื่อตรวจสอบกรณีที่ไม่หวังผลกำไรเขาพบว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบได้มาก บริษัท ผู้ผลิตเครื่องหนังอาจรับผิดชอบต่อโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหลายราย แต่ยังเป็นนายจ้างหลักของพื้นที่ด้วย

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved