Mighty Joe Young (1998) ไมตี้ โจ ยัง สัญชาตญาณป่า ล่าถล่มเมือง

  • View 20905
  • Comment 17
  • Publish 28/7/2562

จิลยังและกอริลลาสูง 15 ฟุตโตขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เธอส่งเขาไปยังที่หลบภัยสัตว์ป่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่พวกเขาตามด้วย Andrei Strasser นักล่าสัตว์

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved