Max (2015) แม็กซ์ สี่ขาผู้กล้าหาญ

  • View 7,477,264
  • Comment 74,394
  • Publish 28/7/2562

เมื่อไคล์วินคอตต์ถูกฆ่าตายในสงครามสุนัขสงครามแม็กซ์ของเขาทนทุกข์ทรมานจากความเครียด แม็กซ์จะถูกวางลงเพราะเขามีปัญหาในการฟังคนอื่นจนกว่าเขาจะได้พบกับจัสตินน้องชายของไคล์ จัสติน adopts และช่วยให้แม็กซ์ จากนั้นทั้งสองชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกครั้ง

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved