Back to the Future Part II (1989) เจาะเวลาหาอดีต 2

  • View 46199
  • Comment 5
  • Publish 28/7/2562

มาร์ตี้แมคฟลายเดินทางย้อนเวลากลับด้วยความช่วยเหลือของดร. เอ็มเม็ตบราวน์และวางตัวในฐานะลูกชายของเขาเองเพื่อป้องกันการถูกจำคุก อย่างไรก็ตามความพยายามทั้งหมดของเขาเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved