Interstellar ทะยานดาวกู้โลก (2014)

  • View 31236
  • Comment 28
  • Publish 28/7/2562

นอนาคตของโลกความเสียหายจากการเพาะปลูกของโลกและที่เก็บฝุ่นอันที่สองทำให้โลกไม่เอื้ออำนวยอย่างช้าๆ ศาสตราจารย์แบรน (ไมเคิลเคน) นักฟิสิกส์ที่เก่งของนาซ่ากำลังวางแผนที่จะช่วยมนุษยชาติโดยการขนส่งประชากรของโลกไปยังบ้านใหม่ผ่านทางหนอน แต่ก่อนอื่นแบรนด์จะต้องส่งให้

Copyrights 2019 ⓒ All Rights Reserved